خطاهای رایج جک بی اف تی

خطاهای رایج جک بی اف تی

خطاهای رایج جک بی اف تی

درب هایی که بصورت خودکار تا انتها باز یا بسته نمیشوند  در زیر شفت جک دو میکروسوییچ وجود دارند که میتوانید میزان باز و بسته شدن درب را با آنها تنظیم کنید. اگر درب تا انتها بسته نمیشود، پیج‌های میکروسوییچ را باز و میکروسوییچ را کمی بطرف بیرون هدایت کنید.درب اتوماتیک بی اف تا پس از بسته شدن پس میزند و کمی باز میشود. زیاد کشیدن میکروسوییچ به طرف بیرون باعث این مشکل میشود, کمی باز کردن پیچ‌های میکروسوییچ سرجک و هدایت آن به سمت وسط جک این مشکل را حل میکند.
درصورت نصب قفل جداگانه ای برروی درب بازکن بی اف تی, در زمان باز کردن درب زبانه قفل آزاد نمیشود،که این مشکل ناشی از نصب اشتباه قفل میباشد. استفاده از کاتالوگ آموزش نصب قفل در زمان نصب آن از این مشکل پیشگیری میکند.در برخی موارد بعد از نصب bft photo چشم‌ها و جک‌ها عمل نمیکنند و درب بسته نمیشود. برای حل این مشکل و خطایابی دو راه حل وجود دارند:


 راه حل اول: ابتدا از درون تابلوی photo و com رله‌های چشم را به هم دیگر لوپ کنید, سپس یک بار درب را باز و بسته کنید. اگر مشکلی نبود نتیجه میگیریم مشکل از سیم ارتباطی چشم یا خوده چشم میباشد,  راه حل دوم را چک کنید. اگر درب بسته نمیشود دوباره لوپ خود را چک کنید اگر مشکلی نبود تابلوی فرمان شما ایراد دارد.
راه حل دوم: سیم‌های چشمی داخل تابلو را دوباره بسته و لوپ مرحله اول را باز کنید. به سراغ چشم اصلی (همانی که چهار سیم به آن وصل شده) بروید سیم سه و چهار را یا همان دو سیم کام و فتو را از ترمینال چشم درآورده و به هم دیگر لوپ کنید.
یک بار درب را باز بسته کنید. اگر مشکلی نبود: مشکل شما از چشمی درب میباشد، میدان دیدش را چک کنید و از ورودی برق به آن مطمئن شوید،اگر باز هم مشکلی بود چشمی را تعویض کنید. درب بسته نشود: سیم ارتباطی چشم و تابلوی فرمان مشکل دارد،سیم را تعویض کنید.
 


فرم ارسال نظر

مشاوره رایگان : 09123854287